Vanuit jouw rol als zorgprofessional, doorverwijzer of Wmo consulent wil je natuurlijk dat jouw cliënten de hulp krijgen die zij nodig hebben. De inzet van een professional organizer (PO) kan een mooie praktische aanvulling zijn op de hulp die een cliënt al krijgt van bijvoorbeeld een ambulant begeleider of psycholoog.

Begeleiding door een PO:
Als PO kan ik begeleiding en coaching bieden aan mensen met diverse casuïstiek en kan ik ingezet worden op het gebied van leren plannen en prioriteren, timemanagement, opruimen en financieel inzicht en overzicht creëren en behouden. Ik reik een cliënt praktische oplossingen aan die aansluiten op wat een cliënt psychisch en fysiek aankan. Door het creëren van rust, overzicht en inzicht, structuur en het aanleren van handige routines werken we samen aan meer zelfredzaamheid. Dit is en blijft natuurlijk een continu proces van maatwerk. Ik ben voor deze werkzaamheden gecontracteerd zorgaanbieder bij de gemeenten Gorinchem en Molenlanden voor het leveren van individuele begeleiding vanuit een Wmo indicatie. Begeleiding vanuit een PGB of eigen middelen is uiteraard ook mogelijk. 

Voorbeeld van de inzet van een PO:
Administratie 6 kleinMargriet woont alleen en krijgt structurele begeleiding i.v.m. psychische klachten. Hoewel zij hier veel baat bij heeft, merkt ze dat er in huis toch praktische zaken blijven liggen waar ze te weinig energie voor heeft. Brieven opent ze niet meer, want dan hoef je er ook niets mee, betalingen doet ze pas na de zoveelste aanmaning, er liggen stapels papier overal in huis en haar kasten zijn overvol met allerlei spullen, maar wat er eigenlijk precies ligt weet ze niet meer. 
In een situatie als deze is de inzet van een professional organizer een mooie aanvulling op de hulp die cliënt al krijgt. Ik omschrijf mezelf wel eens als praktisch verlengstuk van andere zorgverleners, zoals een ambulant begeleider of psycholoog, omdat ik cliënten als Margriet praktische hulp kan bieden op het gebied van opruimen, structuur en plannen in aanvulling en aansluitend op de zorg die zij al ontvangen. Bij de begeleiding ga ik graag uit van wat iemand nog wél kan ondanks zijn of haar beperkingen en ga ik praktisch aan de slag binnen de mogelijkheden van de cliënt.

Mijn ervaring als PO in de zorg:
Vanuit Alblas Coaching & Organizing ondersteun en begeleid ik inmiddels alweer enige jaren diverse zorgklanten. Zo werk ik bij een ggz instelling en met particuliere cliënten met ggz problematiek, met name depressie en burn-out, o.a. vanuit de Wmo (via een onderaannemerscontract met een grote zorgverlener). Daardoor weet ik dat de casuïstiek soms complex kan zijn en dat deze cliënten vaak een andere aanpak nodig hebben dan cliënten die deze problematiek niet hebben. In april 2021 heb ik de expertsessie 'Multiproblematiek. Goed organizen met ggz-cliënten' van de School voor Organizing gevolgd, waarin ik nog meer geleerd heb over (het werken met) deze doelgroep, zodat ik mijn huidige en toekomstige cliënten nog beter kan ondersteunen en begeleiden.

Mijn werkwijze als PO:
Het is voor een cliënt vaak heel spannend om (opnieuw) een hulpverlener toe te laten in huis. Je moet je kwetsbaar opstellen voor een iemand die je (nog) niet kent en vaak spelen er gevoelens van schaamte of falen mee. Schaamte voor de rommel in huis, de problemen die er zijn en/of de situatie waar een cliënt in zit. Daarom vind ik vertrouwen erg belangrijk in het begeleidingsproces. Een client moet mij als PO kunnen vertrouwen en ik moet een cliënt kunnen vertrouwen, zodat we beiden met een goed gevoel en vanuit een goede basis aan de slag kunnen gaan en kunnen werken aan de vooraf opgestelde doelen. Daarom vind ik een kennismakingsgepsrek voorafgaand aan de begeleiding één van de belangrijkste onderdelen van het begeleidingstraject. Naast vertrouwen vind ik respect voor en naar elkaar toe ook erg belangrijk. 

Het begeleidingstraject:
Alblas Coaching & Organizing heeft momenteel geen wachtlijst, waardoor ik op korte termijn met jouw cliënt een afspraak kan maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek, waarna we samen aan de slag kunnen.  Ik maak voor elke klant vooraf een begeleidingsplan waarin wij ook de doelen opnemen waaraan we gaan werken. Na elke sessie maak ik een kort verslag van wat we gedaan hebben en ik evalueer tussentijds regelmatig met cliënt en/of bijvoorbeeld de zorgverlener waarbij ik onderaannemer ben voor een cliënt vanuit de Wmo. 

Kwaliteit en continuïteit:
Ik ben op dit moment niet aangesloten bij de beroepsvereniging NBPO (Nederlandse Beroepsvereniging van Professional Organizers), maar ik werk wel volgens hun gedagscode. Verder heb ik een kwaliteitsplan opgesteld welke bij mij ter inzage is op te vragen en houd ik mijn kennis up-to-date door middel van (bij)scholing en intervisie. 
Mocht ik om wat voor reden dan ook voor langere tijd uit de running zijn, dan kan ik jouw cliënt altijd doorverwijzen naar een collega PO uit de regio waarmee ik al geruime tijd nauw samenwerk vanuit een intervisiegroep. 

 

Mocht je naar aanleiding van deze informatie vragen hebben, neem dan contact met mij op. Ik beantwoord ze graag! Ik kom natuurlijk ook graag met je in contact wanneer ik iets voor jouw cliënt kan betekenen.